Hà Nội: Giá đất vẫn sốt trong khi nhiều dự án lại bỏ hoang

Hà Nội: Hơn 5 triệu m2 đất chuẩn bị đấu giá

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch về đất chuẩn bị đấu giá năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, phó chủ tịch thành phố HN Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành kế hoạch số 99/KH-UBND…

Xem thêm: Điều kiện mới nhất để mua chung cư trả góp 2019

Tổng diện tích đất chuẩn bị đấu giá Hà Nội là 75,96 ha trong năm 2018

Tổng diện tích đấu giá Hà Nội là 75,96 ha trong năm 2018
Tổng diện tích đấu giá Hà Nội là 75,96 ha trong năm 2018

Theo kế hoạch đã ký, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 là 679 dự án trong đó 13 dự án chuyển tiếp và 666 dự án mới. Tổng diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 là 193,4 ha. Dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 13.710,62 tỷ đồng.

Trong các diện tích đất chuẩn bị đấu giá có 111 dự án thuộc quản lý của thành phố trong đó 110 dự án mới và 1 dự án chuyển tiếp với tổng diện tích đấu giá 75,96 ha trong năm 2018 này. Dự kiến thu khoảng 8.666,81 tỷ đồng trong năm nay.

568 dự án do cấp huyện quản lý đấu giá đất nhỏ lẻ xen lẫn dưới 5.000 m2. Trong đó có 12 dự án chuyển tiếp và 556 dự án mới với tổng diện tích đấu giá 117,45 ha. Dự kiến thu 5.043,81 tỷ đồng trong việc bán nhà đất chính chủ quận Đống Đa trong năm 2018 này.

Về kinh phí giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các dự án trong kế hoạch đấu giá năm 2018 là 4.698,47 tỷ đồng. Trong đó, ứng vốn từ Quỹ đầu tư phát triển 2.953,12 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện 1.745,35 tỷ đồng.

Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019 tới đây dự kiến là 635 dự án trong đó gồm 17 dự án chuyển tiếp và 618 dự án mới. 197,02 ha là tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019. Dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng thầu là 15.972,29 tỷ đồng.

Kế hoạch về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2020 nhằm mục đích khai thác có hiệu quả quỹ đất

Đối với năm 2020, Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020 tới dự kiến là 453 dự án trong đó gồm 58 dự án chuyển tiếp và 395 dự án mới. 286,93 ha là tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019. Dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng thầu là 23.855,58 tỷ đồng.

đất chuẩn bị đấu giá
Kế hoạch về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2020 nhằm mục đích khai thác có hiệu quả quỹ đất

Kế hoạch về đất chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2020 nhằm mục đích khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các doanh nghiệp và người dân. Đồng thời đấu giá quyền sử dụng đất cũng là nguồn thu cho ngân sách nhà nước để tạo nguồn vốn phục vụ cho các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật xã hội trên địa bàn toàn thành phố.

Nguồn: https://landber.com/chi-tiet-tin/ha-noi-hon-5-trieu-m2-dat-chuan-bi-dau-gia.html

Leave a Comment