Policy chính sách

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách Nhà điều hành trang web (“Nhà điều hành trang web”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông tin cá nhân”) (“Người dùng”) , “bạn” hoặc “của bạn”) có thể cung cấp trên trang web https://muachungcu.org và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của nó (gọi chung là “Trang web” hoặc “Dịch vụ”). Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này. Chính sách này không áp dụng cho các hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc cho các cá nhân mà chúng tôi không sử dụng hoặc quản lý.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn điền vào bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào trên Trang web. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin nhất định, nhưng sau đó bạn có thể không tận dụng được một số tính năng của Trang web.

Thu thập thông tin phi cá nhân

Khi bạn truy cập trang web, máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của bạn gửi. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, loại trình duyệt và phiên bản, loại hệ điều hành và phiên bản, tùy chọn ngôn ngữ hoặc trang web bạn đã truy cập trước khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, các trang của trang web mà bạn truy cập. những trang đó, thông tin bạn tìm kiếm trên Trang web, thời gian và ngày truy cập của chúng tôi và các thống kê khác.

Sử dụng thông tin thu thập được

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn đều có thể được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn; cải thiện trang web của chúng tôi; cải thiện dịch vụ khách hàng và phản hồi các truy vấn và email của khách hàng của chúng tôi; điều hành và vận hành Website và Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin phi cá nhân được thu thập chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp lạm dụng tiềm ẩn và thiết lập thông tin thống kê liên quan đến việc sử dụng Trang web. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách như vậy sẽ xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Bọn trẻ

Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ hợp pháp theo dõi việc sử dụng Internet của con em họ và giúp thực thi Chính sách này bằng cách hướng dẫn con cái của họ không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự cho phép của họ. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web hoặc bên thứ ba khác. Chúng tôi khuyến khích bạn biết khi rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi trang web có thể thu thập thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật thông tin bạn cung cấp trên máy chủ trong môi trường được kiểm soát, bảo mật, được bảo vệ khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và thể chất hợp lý nhằm bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ thông tin cá nhân trong sự kiểm soát và lưu ký của nó. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây có thể được đảm bảo. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng (i) có những hạn chế về bảo mật và quyền riêng tư của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (ii) bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin và dữ liệu trao đổi giữa bạn và Trang web của chúng tôi không thể được đảm bảo; và (iii) bất kỳ thông tin và dữ liệu nào như vậy có thể được xem hoặc giả mạo trong quá cảnh bởi một bên thứ ba, bất chấp những nỗ lực tốt nhất.

Vi phạm dữ liệu

Trong trường hợp chúng tôi nhận thấy rằng bảo mật của trang web đã bị xâm phạm hoặc thông tin cá nhân của người dùng đã được tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan do hoạt động bên ngoài, bao gồm, nhưng không giới hạn, các cuộc tấn công bảo mật hoặc gian lận, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, điều tra và báo cáo, cũng như thông báo và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi tin rằng có nguy cơ gây tổn hại hợp lý cho người dùng do vi phạm hoặc nếu thông báo được pháp luật yêu cầu khác. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web.

Thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi chính sách bảo mật này liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hiệu lực khi đăng phiên bản cập nhật của Chính sách này trên Trang web. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày cập nhật ở cuối trang này. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Chính sách đã được tạo bằng https://www.WebsitePolicies.com

Chấp nhận chính sách này

Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của nó. Bằng việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của mình, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép sử dụng hoặc truy cập Trang web và Dịch vụ của nó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 9 tháng 5 năm 2018