Tp HCM: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 lên 0,4 lần

Tp HCM: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 lên 0,4 lần

Ngày 21/2/2019 vừa qua, UBND thành phố HCM đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố HCM về việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019. Được biết hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 sẽ tăng lên 0,4 lần so với năm 2018. Quyết định này được thông qua sẽ có nguy cơ gây biến động lớn tới giá đất dù không còn sốt đất …

Hiệp hội môi giới bất động sản TP HCM cho rằng, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh đất sẽ có tác động khá rõ tới giá cả trên thị trường bất động sản. Do vậy ngày 22/10 năm 2018 Hiệp hội đã có văn bản góp ý tới UBND thành phố về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố HCM. HoREA đã đưa ra ý kiến xếp quận 2 cùng nhóm với quận 7 vào khu vực 2 sẽ hợp lý và đảm bảo công bằng với nghĩa vụ thực hiện nộp ngân sách nhà nước. HoREA cũng tiếp tục kiến nghị nên áp dụng mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 cũng tương tự như cách tính mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 với mức tăng từ 5% đến 8,33% theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ….

Tp HCM: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 lên 0,4 lần
Hiệp hội môi giới bất động sản TP HCM cho rằng, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh đất sẽ có tác động khá rõ tới giá cả trên thị trường bất động sản

Cụ thể vào ngày 21/2/2019 UBND thành phố HCM đã gửi tờ trình tới hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố. Bên cạnh việc thống nhất đề nghị xếp quận 2 cùng nhóm với quận 7 vào khu vực 2 thì UBND thành phố cũng đã thống nhất với đề nghị của Liên sở tài chính – TNMT tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 lên 0,4 lần so với năm 2018.

Dựa trên cơ sở nhận định giá thị trường chuyển nhượng nhà đất hiện tại đang cao hơn gấp 4 – 6 lần so với bảng giá đất của thành phố nên mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất đối với nhà ở này là phù hợp. Tính bình quân bồi thường trên địa bàn thành phố là 4,75. Hiệp hội môi giới bất động sản Tp HCM cũng cho rằng, hệ số điều chỉnh giá đất có tác động chủ yếu tới cá nhân, hộ gia đình trong thủ tục hợp pháp hóa quyền sử dụng đất ở ngoài hạn mức. Không những thế nó cũng gây ra tác động tới doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình khi giao đất hoặc thuê đất. Thậm chí tác động tới cả dự án bất động sản có quy mô nhỏ với mức thu tiền sử dụng đất dưới 30 tỷ đồng.

Tp HCM: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 lên 0,4 lần
giá thị trường chuyển nhượng nhà đất hiện tại đang cao hơn gấp 4 – 6 lần so với bảng giá đất của thành phố nên mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất đối với nhà ở này là phù hợp

Bảng giá đất được ban hành định kỳ 5 năm nên việc điều chỉnh giá đất hàng năm khi cần thiết do biến động thực tế giá đất trên thị trường giúp bảo đảm nguyên tắc giá đất phù hợp theo giá thị trường được quy định trong Luật đất đai.

>> Thuê Nhà Trọ Thủ Đức

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *