Tp HCM: yêu cầu đẩy mạnh đấu thầu qua mạng

Tp HCM: yêu cầu đẩy mạnh đấu thầu qua mạng

Mới đây UBND thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đề nghị tới sở ban ngành, UBND các quận huyện và công ty trên địa bàn thành phố về việc đẩy mạnh áp dụng tổ chức đấu thầu qua mạng với những gói thầu đủ điều kiện, gói thầu có quy mô nhỏ và chào hàng cạnh tranh …

Trong báo cáo gửi Bộ kế hoạch và đầu tư về tình hình thực hiện đấu thầu nhà đất năm 2018, UBND thành phố HCM đã nêu rõ về những chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định của Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính. Ban hành quyết định số 1402 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể, lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 đến 2025.

Thế nhưng tới thời điểm hiện tại, với các gói thầu thuộc dự án ở Tp HCM phần lớn gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu không qua mạng. Có tới 8406 gói thầu không chọn qua mạng chiếm tỷ lệ hơn 98% tổng số gói thầu; còn lại 160 gói thầu lựa chọn qua mạng chiếm 2% trên tổng số gói thầu. Với các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu không qua mạng là 9463 gói thầu chiếm tỷ lệ 98,4% trên tổng số gói thầu còn lại 153 gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng chiếm tỷ lệ 1,6%. Từ những con số trên, UBND Tp HCM cho rằng phần lớn các đơn vị chưa nắm được quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng nên vẫn ưu tiên tổ chức lựa chọn nhà thầu theo cách làm truyền thống.

Tp HCM: yêu cầu đẩy mạnh đấu thầu qua mạng
Có tới 8406 gói thầu không chọn qua mạng chiếm tỷ lệ hơn 98% tổng số gói thầu; còn lại 160 gói thầu lựa chọn qua mạng chiếm 2% trên tổng số gói thầu

Chính vì thế trong thời gian tới, Sở kế hoạch và đầu tư đề nghị các sở ban ngành, UBND quận huyện, công ty trên địa bàn thành phố đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng với những gói thầu chào hàng có tính cạnh tranh, gói thầu đủ điều kiện thực hiện và các gói thầu có quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế.

Bên cạnh đó, các đơn vị trên cần báo cáo lại cho Sở kế hoạch và đầu tư về tình hình đấu thầu qua mạng tại đơn vị từ khi luật đấu thầu năm 2013 thi hành cho tới nay. Những trường hợp không triển khai cần nêu rõ nguyên nhân hay khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để tăng tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *